>>> نکات مهم <<<

  • همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار از جمله تلفن همراه و ساعت هوشمند به جلسه آزمون اکیداً ممنوع می‌باشد.
  • همراه داشتن کارت ملی و کارت ورود به جلسه برای شرکت در آزمون الزامی می‌باشد.
  • همراه داشتن مداد مشکی نرم و پاک کن برای شرکت در آزمون الزامی می‌باشد.
  • ضمناً حضور نیم ساعت قبل از شروع فرایند برگزاری آزمون در حوزه امتحانی الزامی است.
  • لطفاً راس ساعت مقرر در جلسه آزمون حضور یابید.
  • به آدرس محل آزمون و ساعت آزمون دقت فرمایید .